Methoden van procesmatige grondreiniging

Onderstaande methoden van procesmatige grondreiniging worden ieder afzonderlijk beschreven:

 • umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Biologisch procesmatige grondreiniging

  Biologische reiniging berust op biodegradatie van organische verontreinigingen door toevoeging van compost, nutriënten en door eventuele enting van bacteriën of schimmels. Er wordt gestreefd naar een vergaande afbraak van de organisch verontreinigde verbindingen tot nagenoeg onschadelijke verbindingen voor het milieu. Afbraak van minerale olie en aromatische koolwaterstoffen worden omgezet in water en kooldioxide.

  Lees meer
 • umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Extractieve procesmatige grondreiniging

  Bij extractieve procesmatige grondreiniging (natte reiniging) wordt gebruik gemaakt van de eigenschappen van de verontreinigingen. In het algemeen zijn organische verontreinigingen gebonden aan organisch materiaal (humus), opgelost in het poriënwater of gebonden aan de fijne minerale fractie. Voor een beoordeling van het reinigingsrendement is de aard en vorm waarin de verontreiniging voorkomt (karakterisatie) essentieel. Daarnaast wordt het rendement van de reiniging bepaald door de verschillen in werking van de aaneengeschakelde technieken. De gebruikte technieken zijn grotendeels afkomstig uit de mijnbouw.

  Lees meer
 • umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Thermische procesmatige grondreiniging

  Thermische reiniging berust op het principe van de verwijdering van verontreinigde stoffen door verdamping en destructie. De verwijdering wordt bereikt door de temperatuur van de grond te verhogen tot een temperatuur van 450 tot 650 ºC. De organische verbindingen in de dampfase worden door middel van naverbranding afgebroken tot water, kooldioxide en andere oxiden. De rookgassen worden vervolgens gereinigd.

  Lees meer
 • umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Procesmatige immobilisatie

  Procesmatige immobilisatie is een bewerking van grond of (ingedroogde) baggerspecie tot een herbruikbaar product. Bij het immobilisatie proces worden, door toevoeging van bindmiddelen of hulpstoffen, verontreinigingen gemaskeerd. De receptuur van de bindmiddelen is afhankelijk van de aard van de verontreiniging en de textuur van de te bewerken grond of baggerspecie. Van de verontreinigde grond worden (in het algemeen) vormgegeven stoffen geproduceerd die kunnen worden toegepast in civiele infrastructurele werken en de aanleg van vloeistofdichte vloeren op industrieterreinen. De verontreiniging worden vastgelegd zodat deze op korte en lange termijn geen gevaar opleveren voor het milieu.

  Lees meer
 • umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Grondbank

  Bij infrastructurele werken en bouwkundige werken in sprake van grondverzet. Conform de huidige wetgeving zal op de betreffende locaties bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Deze onderzoeken zullen zich voornamelijk richten op de beoordeling van de geschiktheid van de locatie voor het (toekomstig) gebruik. Bij de ontwikkelingen van de locaties kan grond vrijkomen (positieve grondbalans). Afhankelijk van de kwaliteit is de grond geschikt voor hergebruik. Hiervoor gelden de voorschriften van het Besluit Bodemkwaliteit. Beoordeling van de kwaliteit en toetsing aan het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit is voorgeschreven in de Beoordelingsrichtlijnen.

  Lees meer
 • umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Droog zeven

  In 2010 heeft het Ministerie van VROM bepaald dat ook droog zeven van ernstig verontreinigde grond uitgevoerd moet worden onder de erkenningsplicht van de BRL SIKB 7500, protocol 7510. Vooraf dient inzicht te bestaan in de wijze waarop de verontreinigingen voorkomen. Door droog zeven dient een kwaliteitsverbetering van de grond te worden gerealiseerd. Deze methode kan doelmatig worden ingezet indien de verontreiniging kenmerkend voorkomt als relatief grote deeltjes en of voor de verwijdering van hechtgebonden asbest.

  Lees meer

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven