Welkom op de website van de NVPG

Milieurisico’s toepassing grond afhankelijk van reinigingsproces?

In Nederland gelden normen bij de toepassing van grond en bouwstoffen in werken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de samenstellingswaarden en de emissiewaarden. De normen zijn afgestemd op de toepassingslocaties en vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Rbk, bijlage A en B). De normen zijn afgestemd vanuit de doelstelling tot zorgvuldig bodem beheer en ter voorkoming van milieurisico’s voor de omgeving.

Op 19 januari 2023 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een brief verzonden aan de 2e Kamer, waarin melding wordt gedaan dat, specifiek voor thermisch gereinigde grond, de Rbk wordt aangepast. Specifiek geldt dit voor de mogelijkheid van uitloging van enkele amfotere metalen naar de ondergrond. In het Besluit bodemkwaliteit zijn voor het vaststellen van de invloed van uitspoeling de emissietoetswaarden ingevoerd. Bij deze waarden (minimale concentraties in samenstelling) zijn de milieurisico’s voor verwaarloosbaar. Nu heeft de Minister besloten dat deze Regeling niet van toepassing is voor de toetsing van thermisch gereinigde grond. Onverklaarbaar waarop deze uitzonderling is gebaseerd. Is sprake van geheugenverlies en heeft het te maken met ongelijke behandeling of discriminatie. Milieuhygiënisch maakt het geen enkel verschil of een element (amfoteer metaal) uitspoelt uit ongereinigde grond of thermisch gereinigde grond. Belangrijk is meer de vraag: hoeveel kan er maximaal uitspoelen? Echt niet meer als in samenstelling aanwezig. Een duidelijke dwaling van de Minister en haar ambtenaren.

Lees meer

 

De branchevereniging is opgericht in 1984 en vanaf het moment van oprichting nauw betrokken bij de beleidsontwikkelingen op het gebied van bodemsanering en grondreiniging. De website verstrekt infor- matie over de leden van de vereniging, de verwerkingslocaties in Nederland en dient voor het ver strekken van nieuws op het gebied van beleidsontwikkeling en actuele zaken.

Het secretariaat van de NVPG is als volgt bereikbaar:

Rijksstraatweg 69
4194 SK Meteren
KvK nummer 40480578
Telefoon 0345-47 13 99
Email info@nvpg.nl

Locaties

Hiernaast ziet u een overzicht van de locaties waar procesmatige grondbewerking door de leden van de NVPG plaatsvindt.

Locaties
154;350

Locatie aan de Vladweg 12 te Moerdijk.
Thermische reiniging en reiniging van teerhoudend asfalt

128;307

Locatie aan de Nieuwe Waterwegstraat 52 te Schiedam.
Extractieve en biologische reiniging.

240;255

Locatie aan de Lindeboomseweg 15 te Hoogland.
Extractieve reiniging.

175;181

Locatie aan de Boekelerdijk 13A te Alkmaar.
Extractieve reiniging van bodemassen.

373;72

Locatie aan de Winschoterweg 1 te Groningen.
Extractieve reiniging.

176;200

Locatie aan de Nauerna 1 te Assendelft.
Extractief/biologische reiniging en immobilisatie.

228;353

Locatie aan de Nieuwkuikseweg te Helvoirt.
Biologische reiniging, immobilisatie en droog zeven.

126;376

Locatie aan de Moervaart 25 te Bergen op Zoom.
Biologisch reinigen, immobiliseren en droogzeven.

267;267

Locatie aan de Hanzeweg 7 te Barneveld.
Extractieve grondreiniging in samenwerking met Vink BV.

Kurstjens bezit ook een mobiele reinigingsinstallatie voor on-site extractieve reiniging.

337;248

Locatie aan de Sluinerweg 12 te Wilp.
Extractieve en biologische reiniging, immobilisatie en droog zeven.

209;371

Locatie aan de Vloeiveldweg 8 te Tilburg.
Extractieve en biologische reiniging en immobilisatie.

356;137

Locatie aan de Vamweg 7 te Wijster.
Extractieve en biologische reiniging en immobilisatie.

319;498

Locatie aan de Europaweg Noord 179 te Landgraaf.
Extractieve en biologische reiniging.

223;317

Locatie aan de Koningin Wilhelminaweg 96 te Zaltbommel.

B-CIS bezit een mobiele reinigingsinstallatie voor on-site immobilisatie.

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven