Nieuws

 • Grondstoffenakkoord

  Om vanuit het bedrijfsleven een bijdrage te leveren bij de opstelling van het nieuwe regeerakkoord hebben de gezamenlijke branches, zowel de primaire grondstoffen winners als de recyclingbedrijven, het initiatief genomen om samen met de overheid richting te geven aan een nieuw circulair tijdperk.

  Lees meer
 • Signaal gezamenlijke branches voor nieuw beleid circulariteit grond- en minerale bouwstoffen

  De NVPG heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden te onderzoeken om samen met de andere brancheverenigingen de krachten te bundelen om te komen tot een ombuiging van het huidige beleid met betrekking tot hergebruik en inzet van minerale grondstoffen. De gezamenlijke visie zou onderdeel moeten uitmaken van de agenda voor de komende kabinetsformatie.

  Lees meer
 • PFAS Soilwashing-techniek wint Infratech innovatieprijs 2021

  Hoe bijzonder kan het zijn dat een innovatieprijs wordt toegekend aan een reinigingstechniek die in Nederland al meer dan 30 jaar wordt toegepast. Tijdens de digitale Infratech 2021 werd aan De Vries & van der Wiel “DEME Hybrid Soilwashing Process” deze prijs toegekend. De toekenning had betrekking op het effect van deze reinigingstechniek op de verwijdering van PFAS verbindingen in verontreinigde grond. Ruim twee jaar geleden hebben de Nederlandse extractieve reinigingsbedrijven (leden van de NVPG) aan de overheid rapportages beschikbaar gesteld waaruit blijkt dat met de extractieve reinigingstechniek de PFAS verbindingen voor meer dan 95% kunnen worden verwijderd. Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ heeft deze gegevens benut voor de beoordeling van de reinigbaarheid grond. Door het ontbreken van toestemming van de Omgevingsdiensten en de Hoogheemraad-/Waterschappen is het niet mogelijk PFAS houdende grond boven de hergebruikswaarde in Nederland te reinigen.

  Lees meer
 • Wijzigingen Afvalbeheerplan

  Wijzigingen Afvalbeheerplan biedt nieuwe kansen voor de leden van de NVPG om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

  Lees meer
 • Wijzigingen samenstelling van bestuur NVPG

  In de ledenvergadering van december 2020 is een nieuw bestuur aangesteld.

  Lees meer
 • Rapportage WEPAL Ringonderzoek PFAS en duiding RIVM

  In opdracht van het Ministerie is in december 2019, door WEPAL, een ringonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid en precisie van de gerapporteerde meetwaarden door de laboratoria. Gelet op de tijdsdruk heeft WEPAL gebruik gemaakt van reeds voorbehandelde en gehomogeniseerde sedimentmonsters. Aan het ringonderzoek hebben 9 laboratoria deelgenomen. Op 31 december 2019 heeft WEPAL de rapportage aangeboden aan het Ministerie.

  Lees meer
 • Uitkomsten oriënterend ringonderzoek PFAS van de NVPG worden bevestigd door het ringonderzoek van WEPAL/RIVM

  De resultaten van het ringonderzoek PFAS, uitgevoerd door WEPAL in opdracht van het Ministerie/RIVM, bevestigen de uitkomsten van het oriënterend ringonderzoek van de NVPG.

  Lees meer
 • umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Uitbreiding van het ledenbestand per 01-01-2020

  GBN Groep B.V. is per 1 januari 2020 toegetreden als nieuw lid van de NVPG. De GBN Groep is sinds 1998 actief op het gebied van hergebruik grond en reststoffen.

  Lees meer
 • Laboratorium erkend fouten in gerapporteerde meetwaarden PFAS

  Synlab heeft gereageerd op de rapportage van het Oriënterend ringonderzoek. Onderstaand de mail die wij van Synlab (Jaap-Willem Hutter) mochten ontvangen.

  Lees meer
 • Actueel Nieuws PFAS

  Is de huidige normering PFAS verbindingen van 0,1 µg/kg ds. in grond nauwkeuring genoeg vast te stellen? De brancheorganisatie NVPG heeft terecht hierbij haar bedenkingen. Het is in Nederland uitzonderlijk dat een normering van een verontreinigde stoffen, conform het Besluit bodemkwaliteit, gebaseerd is op een niet geaccrediteerde of gevalideerde analysemethoden voor het analyseren van deze verbindingen in grondmonsters.

  Lees meer
 • Hergebruik van grond en baggerspecie

  De staatssecretaris heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over het gebruik van grond en baggerspecie. De staatssecretaris vindt het belangrijk dat zwakke schakels in de keten van ontgraven, reinigen, opslaan, verhandelen en toepassen van grond en baggerspecie worden verstevigd zodat dit op een duurzame en verantwoorde wijze plaatsvindt.

  Lees meer
 • umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Boskalis Environmental en HVC bouwen opwerkingsinstallatie voor bodemassen

  Boskalis Environmental en HVC bouwen als eerste partij ter wereld een grootschalige en volledig geïntegreerde bodemas wasinstallatie op het terrein van HVC Afvalenergie Centrale te Alkmaar.

  Lees meer
 • umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Kurstjens B.V. Winnaar Nationale Business Succes Award-verkiezing “Baggerwerken” 2015

  Kurstjens B.V. heeft zich de aflopen jaren gespecialiseerd in het uitvoeren van baggerwerken, gecombineerd met de verwerking van de (verontreinigde) baggerspecie. Een groot aantal projecten zijn met succes uitgevoerd.

  Lees meer
 • umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Verbetering van het imago van immobilisaat door vernieuwing van de beoordelingsrichtlijn

  Meerdere oorzaken hebben ten grondslag gelegen aan het feit dat, ondanks dat de immobilisatie-techniek wettelijk gelijk gesteld is aan andere reinigings-/bewerkingstechnieken voor verontreinigde grond, het product “immobilisaat” een minder goed imago had.

  Lees meer

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven