Droog zeven

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

In 2010 heeft het Ministerie van VROM bepaald dat ook droog zeven van ernstig verontreinigde grond uitgevoerd moet worden onder de erkenningsplicht van de BRL SIKB 7500, protocol 7510. Vooraf dient inzicht te bestaan in de wijze waarop de verontreinigingen voorkomen. Door droog zeven dient een kwaliteitsverbetering van de grond te worden gerealiseerd. Deze methode kan doelmatig worden ingezet indien de verontreiniging kenmerkend voorkomt als relatief grote deeltjes en of voor de verwijdering van hechtgebonden asbest.

Met behulp van droge mechanische scheidingsinstallaties (bijvoorbeeld met schud-, ster- of trommelzeef), eventueel in combinatie met een handmatige voor- of nascheiding (handpicking), kan doelmatig matig fijn puin en hechtgebonden asbest uit de grond worden verwijderd.

De leden van de NVPG hebben in de afgelopen jaren scheidingsinstallatie (mobiel en stationair) ontwikkeld waarmee effectief en doelmatig grovere delen en hechtgebonden asbest kan worden verwijderd. Bij deze bewerking is extra aandacht besteed aan het voorkomen van emissie van schadelijke stoffen naar de omgeving.

Leden die een operationele grondbank hebben zijn:

  • Attero
  • GRzN

Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven