Biologisch procesmatige grondreiniging

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Biologische reiniging berust op biodegradatie van organische verontreinigingen door toevoeging van compost, nutriënten en door eventuele enting van bacteriën of schimmels. Er wordt gestreefd naar een vergaande afbraak van de organisch verontreinigde verbindingen tot nagenoeg onschadelijke verbindingen voor het milieu. Afbraak van minerale olie en aromatische koolwaterstoffen worden omgezet in water en kooldioxide. Factoren die een rol spelen in het afbraakproces zijn:

  • de biobeschikbaarheid, mate waarin de verontreinigde verbindingen beschikbaar zijn voor de micro-organismen
  • de aanwezigheid van de juiste micro-organismen en compost
  • de zuurstofhuishouding in de partij
  • afwezigheid van toxische stoffen of afbraakremmende verbindingen

Biologische procesmatige grondreiniging is geschikt voor eenvoudig afbreekbare organische verbindingen zoals korte alifatische koolwaterstoffen (vluchtige oliën) en enkelringige aromatische koolwaterstoffen (benzine).

De leden met operationele biologische grondreiniging zijn:

  • Boskalis Environmental B.V.
  • Grondreinigingscombinatie
  • GRzN
  • Indaver Nederland B.V.

Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven