Verbetering van het imago van immobilisaat door vernieuwing van de beoordelingsrichtlijn

07-03-2016 umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Meerdere oorzaken hebben ten grondslag gelegen aan het feit dat, ondanks dat de immobilisatie-techniek wettelijk gelijk gesteld is aan andere reinigings-/bewerkingstechnieken voor verontreinigde grond, het product “immobilisaat” een minder goed imago had. De afgelopen 3 jaar is intensief gewerkt aan de verbetering van het product en aan het imago van immobilisaat. Enerzijds hebben de leden van de NVPG zich ingezet om een verbeterslag van de beoordelingsrichtlijn door te voeren (nieuwe versie beschikbaar in 2016) en anderzijds heeft een efficiënte marktacquisitie van het product een positieve bijdrage geleverd aan het succes. Ook de betrokkenheid van de overheid en de Inspectie hebben gezorgd voor een breder draagvlak. De immobilisatie-techniek is duidelijk ook een aanvulling op de reeds bestaande technieken en draagt bij dat de hoeveelheid te storten verontreinigde grond aanzienlijk kon worden teruggebracht. Bij de beoordeling van de reinigbaarheid van grond wordt ook de mogelijkheden van de koude immobilisatietechniek door Rijkswaterstaat/ Leefomgeving/Bodem+ betrokken. De vergroting van de naamsbekendheid, de civieltechnische hoogwaardige eigenschappen en milieuhygiënische kwaliteitsgarantie hebben ertoe geleid dat de toegepaste hoeveelheid immobilisaat de afgelopen drie jaren aanzienlijk is toegenomen. In 2015 is ruim 400.000 ton immobilisaat toegepast. Verwacht mag worden dat de toepassing van immobilisaat in 2016 ruimschoots boven de 500.000 ton zal liggen.


Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven