Uitkomsten oriënterend ringonderzoek PFAS van de NVPG worden bevestigd door het ringonderzoek van WEPAL/RIVM

11-03-2020

De resultaten van het ringonderzoek PFAS, uitgevoerd door WEPAL in opdracht van het Ministerie/RIVM, bevestigen de uitkomsten van het oriënterend ringonderzoek van de NVPG.

Het officiële ringonderzoek van WEPAL toont aan dat bij de huidige normwaarden van PFAS verbindingen (0,1 µg/kg ds.) voor toepassingen onder water en/of voor aanvulling van diepe plassen, de kans op foutieve kwalificatie groter is dan 95%. Eveneens moet rekening worden gehouden dat bij de huidige norm voor schone grond (0,8, respectievelijk 0,9 µg/kg ds.) sprake is van spreiding in meetresultaten tussen de laboratoria van + en – 40%. Tot op heden is het Ministerie zeer terughoudend in het vrijgeven van de rapportage van het ringonderzoek van WEPAL/RIVM.

Klik hier om een samenvatting van de rapportage te openen voor wat betreft de verbindingen PFOS en PFOA.


Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven