Signaal gezamenlijke branches voor nieuw beleid circulariteit grond- en minerale bouwstoffen

24-03-2021

De NVPG heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden te onderzoeken om samen met de andere brancheverenigingen de krachten te bundelen om te komen tot een ombuiging van het huidige beleid met betrekking tot hergebruik en inzet van minerale grondstoffen. De gezamenlijke visie zou onderdeel moeten uitmaken van de agenda voor de komende kabinetsformatie.

Lees hier meer.


Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven