Rapportage WEPAL Ringonderzoek PFAS en duiding RIVM

08-04-2020

In opdracht van het Ministerie is in december 2019, door WEPAL, een ringonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid en precisie van de gerapporteerde meetwaarden door de laboratoria. Gelet op de tijdsdruk heeft WEPAL gebruik gemaakt van reeds voorbehandelde en gehomogeniseerde sedimentmonsters. Aan het ringonderzoek hebben 9 laboratoria deelgenomen. Op 31 december 2019 heeft WEPAL de rapportage aangeboden aan het Ministerie.

-    Rapportage WEPAL ringonderzoek PFAS
-    Duiding RIVM op onderzoek en rapportage ringonderzoek PFAS

Standpunt NVPG/Vereniging Afvalbedrijven, na toelichting RIVM op ringonderzoek PFAS

De resultaten en interpretatie van het ringonderzoek PFAS zullen worden behandeld in de Tasforce PFAS. In de vergadering van 26 maart 2020 heeft het RIVM een toelichting gegeven op de resultaten van het ringonderzoek en op haar uitgebrachte duiding/advies. De voorzitter van de Taskforce heeft, naar aanleiding van opmerkingen, het RIVM verzocht in overleg te treden met de branches. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 30 maart 2020 en vervolgens hebben de branches gezamenlijk haar standpunt en visie vastgelegd in een notitie. Deze notitie, inclusief de weergaven van het telefonisch overleg met de vertegenwoordiger van het RIVM zijn aangeboden aan de secretaris van de Taskforce.

-    Standpunt NVPG/Vereniging Afvalbedrijven, na toelichting RVIM op ringonderzoek PFAS


Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven