Grote spreiding in gerapporteerde meetwaarden ringonderzoek mogelijk veroorzaakt door een fout bij het laboratorium

20-11-2019

Synlab heeft gereageerd op de rapportage van het Oriënterend ringonderzoek. Onderstaand de mail die wij van Synlab (Jaap-Willem Hutter) mochten ontvangen.

“De monsters waarover in het rapport van DrechtConsult en S&R Milieu wordt gerapporteerd zijn bij Synlab op PFAS geanalyseerd door onze Zweedse vestiging in Linköping. Helaas hebben zij ontdekt dat er in een batch met monsters een fout is gemaakt, waardoor de gehalten, voor zover positief, met ongeveer een factor 2 te hoog zijn gerapporteerd voor PFAS. Wij zijn daarom bezig met een recall van de betreffende certificaten. De monsters van genoemd rapport maken onderdeel uit van deze recall, die overigens onafhankelijk van de rapportage door DrechtConsult en S&R Milieu is ingezet door onze Zweedse collega’s. S&R Milieu, onze directe opdrachtgever hiervoor, is inmiddels ingelicht door ons en krijgt een herzien rapport. Wij betreuren de gang van zaken zeer en bieden onze oprechte excuses aan.

Door de bijgestelde resultaten komen de PFAS resultaten van de 3 laboratoria dichter bij elkaar te liggen. Dit neemt niet weg, dat wij uiteraard nog steeds volledig bereid zijn samen verder na te denken over potentiële verbeteringen in de keten van monsterneming t/m analyserapport”

De NVPG heeft aangedrongen op een overleg met de brancheorganisatie van de laboratoria (Fenelab). Voor de volledigheid is deze notitie toegevoegd (klik hier om de notitie te openen). Het uitgevoerde ringonderzoek PFAS, in opdracht van de NVPG, heeft geen status van een officiële ringtest. Duidelijk is aangegeven dat het een oriënterend onderzoek betreft. De doelstelling van de NVPG was om inzichtelijk te maken met welke nauwkeurigheden in de praktijk rekening moet worden gehouden. Dit geldt dus niet alleen voor de uitvoering van de analyses, maar ook de uitvoering van het veldwerk. De notitie van Fenelab is toegevoegd. Op korte termijn is een overleg gepland met het SIKB en Fenelab.Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven