Kurstjens B.V. Winnaar Nationale Business Succes Award-verkiezing “Baggerwerken” 2015

08-03-2016 umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Kurstjens B.V. heeft zich de aflopen jaren gespecialiseerd in het uitvoeren van baggerwerken, gecombineerd met de verwerking van de (verontreinigde) baggerspecie. Een groot aantal projecten zijn met succes uitgevoerd. Recentelijk heeft Kurstjens van het Waterschap De Dommel opdracht gekregen voor het baggeren en reinigen van 80.000 m³ waterbodemsediment afkomstig uit de waterplas achter de RWZi te Boxtel. De opdracht is aan Kurstjens gegund op basis van een BVP-contract (Best Value Procurement). De, in de baggerspecie, aanwezige zandfractie wordt afgescheiden en gereinigd tot een herbruikbare kwaliteit. De verontreinigde slibfractie wordt mechanisch ontwaterd tot een steekvaste slibkoek. Door deze werkmethode wordt door Kurstjens op een uitstekende wijze invulling gegeven aan de secundaire economie.

De geleverde prestaties door Kurstjens zijn niet onopgemerkt gebleven. Gelijktijdig met haar 50 jarige bestaan zijn zij bij de Nationale Business Succes Award-verkiezingen winnaar geworden in de branche van “Baggerwerken”. Deze prijs is toegekend vanwege haar innovatieve karakter en het sterk onderscheidend vermogen van het bedrijf. Kurstjens is al vele jaren lid van de NVPG. Wij feliciteren Kurstjens met haar 50 jarige bestaan en met haar ondernemersprijs.


Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven