Hergebruik van grond en baggerspecie

14-12-2018

De staatssecretaris heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over het gebruik van grond en baggerspecie. De staatssecretaris vindt het belangrijk dat zwakke schakels in de keten van ontgraven, reinigen, opslaan, verhandelen en toepassen van grond en baggerspecie worden verstevigd zodat dit op een duurzame en verantwoorde wijze plaatsvindt.

Haar visie op de hele keten van duurzaam hergebruik van grond is beschreven in onderstaande documenten:

Brief van de staatssercretaris over hergebruik van grond en baggerspecie
Aanvullende brief met de visie van de staatssecretaris op duurzaam hergebruik van grond
Signaalrapportage ILT over thermisch gereinigde grond


Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven