Boskalis Environmental en HVC bouwen opwerkingsinstallatie voor bodemassen

09-03-2016 umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Boskalis Environmental en HVC bouwen als eerste partij ter wereld een grootschalige en volledig geïntegreerde bodemas wasinstallatie op het terrein van HVC Afvalenergie Centrale te Alkmaar. Begin januari 2016 gaf de burgemeester van Alkmaar het officiële eerste startsein voor de bouw. De installatie zal in de zomer van 2016 volledig in gebruik gaan. De resultaten van een aantal grootschalige Pilotproeven zijn hebben als basis gediend voor het besluit tot realisatie van de bouw van een volledige geïntegreerde opwerkingsinstallatie. Middels een combinatie van het wasproces met andere technieken kunnen ferro- en non-ferrometalen optimaal uit de ruwe bodemassen worden verwijderd. De minerale slakken wordt op korrelgrootte en massagewicht in fracties gescheiden. Het reinigingsproces staat borg voor het produceren van vrij-toepasbare grondstoffen die inzetbaar zijn voor het vervangen van zand bij ophogingen, fundatiemateriaal bij de wegenbouw en als toeslagstoffen in beton en asfalt. Met dit initiatief wordt al in een vroeg stadium invulling gegeven aan de afgesloten Green Deal met de voormalige Staatssecretaris en geanticipeerd op een intensivering van de circulaire economie. Boskalis is nagenoeg vanaf de oprichting lid van de NVPG.


Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven