Actueel Nieuws PFAS

15-11-2019

Is de huidige normering PFAS verbindingen van 0,1 µg/kg ds. in grond nauwkeuring genoeg vast te stellen? De brancheorganisatie NVPG heeft terecht hierbij haar bedenkingen. Het is in Nederland uitzonderlijk dat een normering van een verontreinigde stoffen, conform het Besluit bodemkwaliteit, gebaseerd is op een niet geaccrediteerde of gevalideerde analysemethoden voor het analyseren van deze verbindingen in grondmonsters.

Het is onverklaarbaar waarom door de overheid de lat zo hoog wordt gelegd. Het is net als bij het hoogspringen. De overheid heeft direct bij het begin en ongetraind de lat op 2 meter gelegd. Het is niet verwonderlijk dat het onmogelijk is om ongetraind over deze lat te springen. Je zult moeten beginnen met de lat op maximaal 0,5 meter te leggen. Pas na goede trainingen en aanleren van de juiste technieken zal het lukken om de lat hoger te leggen. Of je ooit over de lat van 2 meter zal kunnen springen valt echter te betwijfelen. Om voor PFAS, na voldoende trainingen en aanpassen van de technieken van onderzoek, tot een rapportagegrens van  0,1 µg/kg ds. te komen valt ook te betwijfelen.

Een in opdracht van de NVPG uitgevoerd oriënterend onderzoek heeft aangetoond dat door de laboratoria, op het niveau van 0,1 µg/kg ds. onvoldoende betrouwbare en representatieve meetwaarden rapporteren. Het advies van onze branche is om de laboratoria te verplichten om bij het rapporteren van meetgegevens een rapportagegrens aan te houden van 5 µg/kg ds. (in ieder geval van 3 µg/kg ds.) totdat door middel van een validatieonderzoek/accreditatie is aangetoond dat het verantwoord is om een lagere rapportagegrens voor grond te hanteren. De normstelling kan in dit geval gelijk blijven aan de rapportagegrens van de laboratoria en voldoet dan ook aan het gestelde in het Besluit/Regeling bodemkwaliteit.

Daarnaast is ons advies om voor het lozen van overtollig regenwater (afkomstig van de bedrijfsterreinen van onze leden) of het overschot van proceswater van het reinigingsprocessen een reële norm vast te stellen voor het lozen van het water op het oppervlakte water. Hierbij moet rekening worden gehouden met de meetwaarden van PFAS in het ontvangende water en tevens ook met de norm die is vastgesteld voor drinkwater.

Download hier het NVPG Rapport 'oriënterend ringonderzoek PFAS verbindingen in grond'.

Aanvullende informatie:
Laboratorium erkend fouten in gerapporteerde meetwaarden PFAS


Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven