Wijzigingen samenstelling van bestuur NVPG

25-01-2021

Kees de Ridder (Afvalstoffen Terminal Moerdijk) heeft gedurende een tweetal termijn, vanaf 1 januari 2013, de functie van voorzitter van de NVPG vervult. De statuten van de vereniging schrijven voor dat een bestuurslid maximaal 2 termijnen zitting mogen hebben. Kees heeft de vereniging in meerder commissies vertegenwoordigd. In de ledenvergadering van december 2020 is een nieuw bestuurslid benoemd. De bestuursfuncties zijn verdeeld. Het bestuur bestaat uit:

-    Hans Boer (Voorzitter)
-    Martin van Bostelen (penningmeester)
-    Rob Schoorl (bestuurslid)


Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven